Dental X Lab Услуги

Рентгенография на околоносни кухини

Рентгенография на околоносни кухини Рентгенография на синуси, Центраж синуси, Нос-брада с отворена уста

30 / 35 лв.

30 лв. - само дигитална без плака (on-line)
35 лв. - комплект (плака и on-line)

Чрез тези графии се диагностицират заболявания на сиунсите и одонтогенна патология, която прониква в тях

назад