DENTAL X LAB - Вашата денталнa рентгеновa лаборатория

Повече от 20 години в помощ на пациентите и лекарите

Над 300 000 активни профили на пациенти

Над 3 280 активни профили на лекари

Дентална рентгенова лаборатория DENTAL X LAB e основана през 2000 година. Лабораторията използва модерна дигитална технология и предоставя продукти и услуги с високо качество и много ниско ниво на облъчване.

Ние познаваме начина на работа на Вашия стоматолог, знаем какви са неговите изисквания и прилагаме диференциран подход към всички снимки и изследвания.

Не е необходимо да си запазвате предварително час, а идвате в удобно за Вас време и в която лаборатория предпочитате, защото навсякъде може да направите всички  видове образни изследвания.

Единствено при нас можете да получите разчитане на Вашето 3D изследване от лекари с призната специалност по "Дентална образна диагностика", което е от изключително значение за поставянето на точна диагноза и последващото лечение.

Инвестираме в дигитализация

  • онлайн досие на пациента от 2008 година;
  • съхраняване на всички 2D рентгенографии и 3D образни изследвания;
  • достъпно с потребителско име и парола по всяко време;
  • дигиталните снимки се съхраняват в електронен вид, което елиминира опасността от загуба. Вие посочвате кой има право да ги вижда, както и да споделяте образа и с друг специалист без да се налага повторно снимане;
  • чрез дигиталните системи, Вашият стоматолог може да архивира всички ваши снимки и по този начин да осъществява лесно проследяване на лечебния процес.

DENTAL X LAB гради силен екип от най-добрите лаборанти и лекари специалисти повече от 20 години.

Грижа за пациента

  • задължително поставяме адекватна защита на тялото по време на снимка;
  • работим с най-модерната и защитена апаратура от доказан европейски производител, което гарантира много ниско и безопасно ниво на облъчване.

Спестяване на време

При нас процеса по заснемане е стройно организиран, без да се налага чакане. Снимките са готови:

  • веднага във вашето дигитално досие;
  • от 2 до 5 минути на плака.