Оборудване

planmeca durrdental cawo 3shape

В Dental X Lab работим с най-съвременната и прецизна апаратура от доказани европейски производители в областта на рентгеновата диагностика.

Всички системи са дигитални и осигуряват максимално качество при ниско ниво на облъчване.

PLANMECA Promax 3D Mid
PLANMECA Promax 3D Mid

Planmeca ProMax 3D Mid е комбиниран апарат за дигитални ортомантомографии (панорамни снимки), телерентгенографии и конично-лъчев компютърен томограф (СВСТ). Чрез Planmeca Ultra Low Dose протокол се намалява облъчването на пациента с до 77%, без  да се променя качеството на образа.

Предлага всички възможности за рентгенови изследвания в областите:

 • Имплантология
 • Ендодонтия
 • Пародонтология
 • Ортодонтия
 • Орална и лицево-челюстна хирургия
 • ТМС анализ

Planmeca ProMax 3D Mid  дава възможност за избор на подходящ обем – един зъб или цял череп. Най-малкият обем е 34 x 42 мм (за един зъбен квадрант), а най-големият е 160 x 160 мм (цялата лицева област).

PLANMECA Pro X
PLANMECA Pro X

Planmeca ProX е интраорален рентгенов апарат, изцяло усъвършенстван, за да осигури прецизно и лесно позициониране при изследване. Получените изображения са с отлично качество и висока резолюция на сегментните зъбни снимки.

CAWO CAWO DRY 2.4
CAWO CAWO DRY 2.4

Принтер с технология за директно цифрово изображение и много висока резолюция на образа. Принтирането на плаки е екологичен и бърз процес, който дава максимална информативност за диагностичния процес.

PLANMECA ProScanner
PLANMECA ProScanner

Planmeca ProScanner е дигитален скенер за интраорални фосфорни плаки с висока разделителна способност. Използват се меки и гъвкави плаки, което позволява лесно и бързо рентгеново изследване, което да е максимално комфортно за пациента.

Dürr VistaScan
Dürr VistaScan

Dürr VistaScan е дигитален скенер за интраорални фосфорни плаки с висока разделителна способност. Използват се меки и гъвкави плаки, oбразът се обработва за няколко секунди, като скенерът различава детайли с резолюция от 22 LP/mm за оптимално качество на изображението.

3 SHAPE TRIOS 3D
3 SHAPE TRIOS 3D

Интраорален 3D скенер с висока резолюция и скорост на заснемане. С изключителна точност пресъздава образа от оралното сканиране и генерирането на виртуални модели.

TRIOS 3shape осигурява:

 • бързина и удобство
 • отлична прецизност
 • високо качество на образа с реални цветове
 • дигитална съвместимост за 3D принтиране и милинг машини
PLANMECA PROMAX 2D
PLANMECA PROMAX 2D

Oртопантомограф, който притежава следните характеристики:

 • До 80% намаление на дозата на облъчване.
 • Предвидена способност за рентгеново изследване с инвалидни колички.
 • Децата могат да бъдат изследвани в присъствието на придружител.
 • Намалено време за експонация - за панорамна графия до 16 секунди, за профилна графия до 7 секунди.
 • Комбинира в едно дигитални панорамна и цефалометрична системи.
 • Профилните снимки са с възможно най-високата стойност на диагностика.
 • Позволява широчина на образа до 29 см., дава изображение на целия череп.
 • Изобразяване на меките тъкани, които трудно се виждат при обикновен рентгенов апарат.