Dental X Lab Услуги

Цефалометрична рентгенография

Цефалометрична рентгенография Телерентгенография, Профилна Графия на череп Ceph

30 / 35 лв.

30 лв. - само дигитална без плака (on-line)
35 лв. - комплект (плака и on-line)

С този тип графии се определят зъбните, челюстните и лицевите съотношения. Те са задължителна част от образното планиране при ортодонтско лечение.

назад