Dental X Lab Услуги

Панорамна рентгенография

Панорамна рентгенография Ортопантомография

30 / 35 лв.

30 лв. - само дигитална без плака (on-line)
35 лв. - комплект (плака и on-line).

Показва общ изглед на съзъбието, челюстите, максиларните синуси, темпоромандибуларните стави и засягащите.

назад