Dental X Lab Услуги

Панорамна рентгенография

Панорамна рентгенография Ортопантомография

35 / 45 лв.

35 лв. - само дигитална без плака (on-line)
45 лв. - комплект (плака и on-line).

Показва общ изглед на съзъбието, челюстите, максиларните синуси, темпоромандибуларните стави и засягащите.

назад