Dental X Lab Услуги

Оклузални рентгенографии

Оклузални рентгенографии Захапки

25 лв.
Визуализира се част от горната или долната челюст. Използват се за откриване и локализиране на допълнителни или ретинирани зъби, фрактури на челюстта, промени в областта на небцето – кисти, абсцеси и др. В областта на пода на устата може да се визуализират рентгенпозитивни конкременти в слюнчените жлези, чужди тела и др. В комбинация с ретроалвеоларните графии дават представа за пространственото разпространение на патологичните процеси.
назад