Dental X Lab Услуги

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА 3D ИЗСЛЕДВАНЕ

ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА 3D ИЗСЛЕДВАНЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

За пациенти на Dental X Lab : безплатно

За пациенти на други лаборатории:

50.00 лв. сегмент
70.00 лв. една челюст
90.00 лв. две челюсти

назад