Dental X Lab Услуги

 РАЗЧИТАНЕ НА 3D ИЗСЛЕДВАНИЯ

РАЗЧИТАНЕ НА 3D ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

За пациенти на Dental X Lab:
40.00 лв. сегмент
60.00 лв. една челюст
60.00 лв. две челюсти

-

За пациенти на други лаборатории:
70.00 лв. сегмент
90.00 лв. една челюст
110.00 лв. две челюсти

назад