Dental X Lab Услуги

 РАЗЧИТАНЕ НА 3D ИЗСЛЕДВАНИЯ

РАЗЧИТАНЕ НА 3D ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

За пациенти на Dental X Lab:

50.00 лв. сегмент
70.00 лв. една челюст
90.00 лв. две челюсти

-

За пациенти на други лаборатории:
80.00 лв. сегмент
100.00 лв. една челюст
150.00 лв. две челюсти

назад