Dental X Lab Услуги

 РАЗЧИТАНЕ НА 3D ИЗСЛЕДВАНИЯ

РАЗЧИТАНЕ НА 3D ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

За пациенти на Dental X Lab:
50.00 лв. сегмент
80.00 лв. една челюст
120.00 лв. две челюсти

-

За пациенти на други лаборатории:
90.00 лв. сегмент
120.00 лв. една челюст
170.00 лв. две челюсти

назад