Dental X Lab Услуги

РАЗЧИТАНЕ НА 2D ИЗСЛЕДВАНИЯ

РАЗЧИТАНЕ НА 2D ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ КЪМ 2D ОБРАЗНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

30 лв. - За пациенти на Dental X Lab
50 лв. - За пациенти на други лаборатории

назад