Dental X Lab Услуги

3D на един челюстен квадрант

3D на един челюстен квадрант CBCT на квадрант

110 лв.

Изследването чрез конично лъчева компютърна томография (Cone Beam Computed Tomography, СВСТ) познато и като 3D изследване на челюстите и зъбите е най-новото достижение в рентгенографската техника.

Чрез СВСТ се получават образи на зъбите и челюстите във вид на срезове във всички равнини и при висока разделителна способност достигаща до 0,075 mm. Данните от изследването могат да се реконструират в триизмерни изображения.

Методът намира широко приложение в имплантологията за визуализация и измерване на костта в обезъбения участък, в случаите преди поставяне на зъбен имплант/импланти, а също може да се използва и за изработка на хирургични водачи.

Информацията от изследването се употребява за анализ на най-различни патологични състояния засягащи зъбите и челюстите.

СВСТ е с ограничена информативност по отношение диагностицирането на изменения в меките тъкани – слюнчени желзи, лимфни възли, мускули и др.

Дозата при СВСТ е до пъти по-ниска спрямо тази при познатите ни компютърни томографи използвани за медицински цели.

назад