Dental X Lab Услуги

ОРТОДОНТСКИ КОМПЛЕКТ 1

ОРТОДОНТСКИ КОМПЛЕКТ 1 KОМПЛЕКТ ПАНОРАМНА СНИМКА И ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАФИЯ

70 / 80 лв.

70 лв. - on-line
80 лв. - пълен комплект (плака и on-line)

Панорамна рентгенография: Показва общ изглед на съзъбието, челюстите, максиларните синуси и темпоромандибуларните стави. Прилага се за диагностика на различни болестни състояния на зъбите, за ретинирали или допълнителни зъби, за визуализация на зъбни зародиши при ортодонтски случаи, за откриване на кисти, за оценка отношението на зъбите спрямо основите на максиларните синуси и мандибуларния канал, за диагностка на фрактури и др.

Телерентгенография: Прави се съпоставка на зъбните, челюстните и лицевите съотношения. Най-често този тип снимки се използват от ортодонтите за изготвяне плана на лечение.

назад