В нашата рентгенова лаборатория с адрес в гр.София се използва както стандартната филмова техника, така и най-новата технология за извършване на дентални рентгенографии – дигиталната, чрез която можем да получим висококачествени цифрови изображения и значително намаляване на йонизиращото лъчение на пациентите.

 

Стандартните зъбни рентгенови снимки се получават 5 минути след извършване на рентгеновото изследване, а панорамните, темпоромандибуларните, телерентгенографиите, снимките на синуси и китки, се получават и на плака и в дигитален вариант до 1 минута след приключване на изледването.

 

Ако снимките са в дигитален вариант, Вие и вашият стоматолог, получавате дигиталните изображения на направените ви графии директно на вашия компютър. Получавате парола и потребителско име при регистрация в лабораторията от лаборанта, който извършва вашето изследване. Можете да разглеждате снимките си или да ги изтегляте. Дигиталните снимки могат да се съхраняват в електронен вид, което елиминира опасността от загуба. По този начин вие можете да споделяте образа и с друг специалист без да се налага повторно снимане.

 

Качеството на дигиталния образ е значително по – високо от това на обикновения рентгенов филм. Той може да се подобри или да се визуализира в многократно увеличен размер, което позволява на стоматолога по – лесна диагностика. Чрез дигиталните системи, вашият стоматолог може да архивира всички ваши снимки и по този начин да осъществява лесно проследяване на лечебния процес.

 

 

DENTAL X LAB има удоволствието да ви съобщи, че новият филиал - DENTAL X LAB 2 отвори врати. В новата лаборатория се извършват 3D изследвания както на цялата челюст, така и на едничен зъб. За ваше удобство, ние продължаваме да извършваме също и стандартните 2D рентгенови изследвания, които можете да получите на плака, диск и онлайн. DENTAL X LAB 2 е оборудвана с PLANMECA ProMax 3D MID CBCT (Cone Beam Computed Tomography), PLANMECA ProX и PLANMECA ProScanner – последно поколение апарати на PLANMECA. Адресът е: ул. Родопски извор 60 (вход от улица Казбек); тел: 02/4447222

Интраорални зъбни рентгенови снимки

Зъбни снимки - сегментна дентална снимка
5.00 лв
1. Периапикалнa рентгенография (сегментна дентална, рентгенография по Dick, зъбна снимка)

 

Тези зъбни снимки показват целия зъб – от коронката до края на корена и основата на зъба. Те се използват за навременно откриване на проблеми под венечната линия или в челюстта като патологични изменения в зъбите, абсцеси, кисти и костни промени, свързани с някои болести. Посредством тези зъбни снимки се прави план на лечение на големи или широки кухини, кореново лечение, поставяне на импланти и хирургически интервенции.

зъбни снимки - Паралелна сегментна рентгенография
5.00 лв
2. Паралелна сегментна рентгенография

 

Техника на снимане, при която се използва филмдържател. Филмдържателите спомагат за отстраняване на грешките при експозиция и намаляване на йонизиращата доза посредством колиматора, прикрепен към тях. Полученият рентгенов образ на зъбите е с максимално редуцирано изкривяване и с реални размери.

Кариесдиагностика2 Кариесдиагностика1
10.00 лв
3. Bitewings (кариес - диагностика)

 

При направата на тези графии се използва филмдържател, който позволява лесно и точно позициониране на рентгеновия филм или дигиталните плаки, показват зъбните коронки на горните и долните зъби на един филм. Чрез този тип зъбни снимки се проверява за кариес между зъбите и костна загуба при тежки заболявания на венците или инфекция на зъбите.

Occlusal зъбна снимка захапка
12.00 лв
4. Оклузални рентгенографии (захапки, захапка по Simpson, захапка по Belot)

 

Визуализира се горната или долната челюст. Иползват се за откриване и локализиране на допълнителни или ретинирали зъби, фрактури на челюстта, в областта на небцето – кисти, абсцеси. В областта на пода на устата може да се визуализира състоянието на слюнчените жлези. Тези рентгенови снимки се използват и за локализиране на чужд обект.

зъбни снимки рентгенографии
60.00 лв
5. Пародонтален статус (серия от периапикални рентгенографии)

 

Правят се около 14 - 18 периапикални зъбни сегментни снимки. Всички тези рентгенографии дават възможност да се проследи цялостното интраорално състояние на пациента. Получава се информация за кариеси, периодонтални заболявания и друга патология в челюстите.

Екстраорални рентгенови снимки

OPG
25.00 лв; 30.00 лв
1. Панорамна рентгенография (ортопантомография, ОПГ, OPG) - 25.00 лв - само дигитална (On-line, без плака); 30.00 лв - пълен комплект (On-line,с диск и плака)

 

Показва общ изглед на челюстите, зъбите, синусите, назалната област и темпоромандибуларните стави. Откриват се ретинирали или допълнителни зъби, болестни състояния на зъбите, костни аномалии, кисти, инфекции, полипи в синусите, отношението на зъбите спрямо синусите, възпалителни процеси на темпоромандибуларните стави и фрактури.

Ceph
20.00 лв; 25.00 лв
2. Цефалометрична рентгенография (телерентгенография, профилна графия на череп, CEPH) - 20.00 лв - само дигитална (On-line, без плака); 25.00 лв - пълен комплект (On-line,с диск и плака)

 

Прави се съпоставка на зъбните, челюстните и лицевите съотношения спрямо стандартни норми. Определя се посоката на растеж на зъбите и се прави оценка на промените в зъбните, челюстните и лицевите съотношения. Най – често този тип снимки се използва от ортодонтите за определяне плана на тяхното лечение.

лицева рентгенова снимка
20.00 лв; 25.00 лв
3. Рентгенография на череп - 20.00 лв - само дигитална (On-line, без плака); 25.00 лв - пълен комплект (On-line,с диск и плака)

 

Лицева рентгенова снимка на черепа се извършва за диагностициране на фрактури на черепните и лицевите кости, вродени аномалии, тумори на хипофизата и някои метаболитни и ендокринни заболявания, които причиняват дефекти на костите на черепа.

TMJ (2)
25.00 лв; 30.00 лв
4. Рентгенография на темпоромандибуларните стави (ТМС, TMJ) - 25.00 лв - само дигитална (On-line, без плака); 30.00 лв - пълен комплект (On-line,с диск и плака)

 

Темпоромандибуларните стави са тези, чрез които долната челюст се свързва към темпоралната кост на черепа и се намира отляво и отдясно пред ухото. Ставите са гъвкави, което позволява на челюстта да се движи плавно нагоре, надолу и настрани, и ни дават възможност да говорим, дъвчим и прозяваме. Мускулите, прикрепени към и около челюстта създават съвместен контрол на позицията и движението на челюстта. При болка или болезненост на ставите или прищракване по време на движение на челюстта, имате ограничено движение или блокиране на челюстта при отваряне и затваряне на устата, се налага изследване на ставите. Често се използва методът, подобен на панорамната снимка. Разликата е в областта на снимане, което позволява да се визуализират цялостно и лявата и дясната темпоромандибуларни стави. За сравнение на двете стави в различно положение, се използва техниката на снимане при отворена и затворена уста на пациента.

Sinus
20.00 лв; 25.00 лв
5. Рентгенография на синуси - 20.00 лв - само дигитална (On-line, без плака); 25.00 лв - пълен комплект (On-line,с диск и плака)

 

Рентгенова снимка на изпълнните с въздух кухини, разположени в предната част на черепа. Това изследване се извършва, когато са на лице симптоми на синузит или други смущения на синусите. Допълнителни условия, при които се извършва това изследване включват:

Остър синузит

Хроничен синузит

Менингит

Wrist
20.00 лв; 25.00 лв
6. Рентгенография на китка - 20.00 лв - само дигитална (On-line, без плака); 25.00 лв - пълен комплект (On-line,с диск и плака)

 

Изисква се от ортодонтите  за определяне на костната възраст на пациента. Ние извършваме тези изследвания само по предписание на специалист ортодонт.

x