Рентгеновия кабинет разполага със следните апарати:

Рентгенов кабинет - оборудване Oralix-AC oralix Ac
1. Oralix AC

 

Зъбен кугел, който е традиционна радиографична система за интраорално и екстраорално приложение. Предназнечен е както за стандартни ретнгенови филми, така и за дигитални системи. Рентгеновият тубус е с три диафрагми, гарантиращи добър фокус и висок контраст на изображението, а също и спомага за намаляване разсейващото лъчение и облъчването на пациента.

planmeca-Proline-XC1 Planmeca Ceph planmeca-proline-xc proline_xc04
2. Planmeca Proline XC

 

Ортопантомограф, който е снабден с най-новото поколение дигитален сензор.
Това е най-добрият избор на стоматолозите навсякъде по света. Planmeca Proline XC притежава качества, чрез които получаваме най-добрите дентални рентгенографии:

 

 • Лесен за употреба;
 • Намалена до минимум опасност от клаустрофобия;
 • Предвидена способност за рентгеново изследване с инвалидни колички;
 • Децата могат да бъдат изследвани в присъствието на придружител;
 • До 80 % намаление на дозата на облъчване.

 

Planmeca Proline XC има редица технически показатели, които елиминират максимално човешката грешка по време на рентгеновото изследване. Притежава :

 

 • Графичен потребителски интерфейс – за лесен и достъпен избор на програма от монитора на апарата посредством икони;
 • Регулируем фокусен слой – характеристика, която отчита различната анатомична особеност на човешката челюст;
 • Възможност за избор на анатомична форма на челюстта, което позволява винаги да получаваме ясен и точен рентгенов образ;
 • AEC Автоматичен Контрол на експозицията – позволява автоматичен избор на параметри за рентгеновото изследване и постоянно регулиране на качеството на образа, гарантирайки максимално добър резултат;
 • AGC Автоматично управление на усилването – оптимизира качеството на образа чрез коригиране чувствителността на сензора в съответствие с избраните експозиционни параметри;
 • Елиминира възможността от насищане на пиксели, дори и в меките тъкани – изключително важно за яснотата и остротата на изображението;
 • Движението на апарата е регулирано максимално, така че да се предотвратят наслагването на сенки и да получим високо диагностично качество, дори при случаи с метални елементи в изследвания обект;
 • Система за високо качество на образа и възможност за допълнителна обработка.

 

Ортопантомографът е с инсталирана приставка Proline Cephalostat за цефалометрични рентгенографии (телерентгенографии). От изключително значение за ортодонтите е качеството на телерентгеновите снимки. С Planmeca Proline XC профилните снимки са с възможно най-високата стойност на диагностика.

 

 • Елиминира изкривяването на образа;
 • Позволява широчина на образа до 29 см, т.е дава иображение на целия череп;
 • Изобразяване на меките тъкани, които трудно или не ясно се виждат на обикновения рентгенов филм;
 • Максимално намалено неудобство за пациента;
 • До 80 % намаление на дозата на облъчване.

 

С въвеждането на Planmeca Proline XC, се създават нови стандарти за високо качество сред панорамните и профилните снимки. Иновативните технически решения и изключително ясните рентгенови снимки правят апаратурата изключително популярна сред стоматолозите.

 

Gendex Gendex digital denoptix-maxproduct Gendex plate
3. DenOptix Digital Imaging

 

Революционно нов продукт, предназначен да замести напълно традиционните рентгенови филми и проявителни машини. Тази апаратура използва фосфорни сензорни плочи, които улавят рентгеновите лъчи. След експонация сензорната плака се обработва с помощта на разширено лазерно сканиране, което позволява на системата разчитане на латентния рентгенов образ и го преобразува в дигитално изображение с висока диагностична стойност. Полученото изображение притежава характеристики за оптимизирано използване от различни софтуери. DenOptix предлага следните предимства:

 

 • извършване на дигитални интраорални графии;

 • непрекъсната диагностика на качеството на изображенията;

 • сензорните плаки са меки и гъвкави;

 • липсва кабелна връзка, както е при твърдите дигитални сензори;

 • позволява лесно поставяне на сензорните плаки и комфорт за пациентите по време на изследването;

 • значително намаляване на дозата на облъчване – до 75 %.

x