Дентална рентгенова лаборатория Dental X Lab използва модерна дигитална технология при правенето на зъбни снимки. Предимството на дигиталните рентгенови снимки е минимално облъчване, по-прецизно разчитане на снимките и тяхното съхранение във вашия виртуален акаунт. Лабораторията е оборудвана с най-новата дигитална техника, осигуряваща удобство както за пациентите, така и за стоматолозите.


за нас
Оборудване Полезна информация Рентгенови снимки
Online резултати Услуги Контакти
x